سایان الکتریک

شرکت سایان الکتریک طرح  توسط هسته ای از فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر کشور که فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۸۶در قالب شرکت سایان آدا الکتریک آغاز نموده بودند، در سال ۱۳۸۹ تاسیس گردید.

تعامل مثبت و احترام به الزامات کارفرمایان و ذینفعان در کنار پایبندی به ارزش های فنی و استانداردها، سیاست راهبردی مدیریت این شرکت بوده است. همچنین توجه به زیرساختهای مغزافزاری، نرم افزاری و سخت افزاری، شرکت سایان الکتریک طرح را در مسیری هموار جهت نیل به آرمان اصلی خود که همان نقش آفرینی در توسعه و سازندگی چند بعدی ایران می باشد قرار داده است.