Casallura

روشویی‌های کابینتی دیواری کاسالورا فضای کمتری را در سرویس بهداشتی اشغال می‌کند و برای سرویس‌های کوچک قابل استفاده است. این روشویی‌ها به دیوار نصب می‌شوند و با زمین تماسی ندارند به همین دلیل برای کسانی که وسواس شستشوی مداوم سرویس بهداشتی دارند بهترین گزینه خواهد بود.